Fasts and Festivals Dates in November 2017 | Fast and Festivals in 2017

Kartik Shukla Paksha (Surya Dakshinayan) - November 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
1st November Pradosh Fast, Hariprabha, Tulsi Vivah Kartik Shukla Paksha Ekadashi (11)
2nd November End of Panchak by 29:29, Baithuk Chaturdahi, Gandmool from 06:56 Kartik Shukla Paksha Trayodashi (14)
3rd November Bhadra from 13:47 till 24:20, Shri Satyanarayan Fast, Deepdan, Gandmool till 27:29, Triputosav Kartik Shukla Paksha Chaturdashi (14)
4th November Karthik Purnima, Shri GuruNanak Jayanti, Bhimsh Panchak, End of Karthik bath, End of Akash Deepdan, Fair Ram Thirat – Amritsar, Fair Pushkar Thirat – Rajasthan Karthik Purnima (15)

Ashwin Krishna Paksha (Surya Dakshinayan) - November 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
5th November Beginning of Mri Chodi bath, Decline in Dwitiya date Margashirsha Krishna Paksha Pratipada (1)
7th November Bhadra from 14:48 till 24:59, Saubhagya Sundari Fast Margashirsha Krishna Paksha Tritiya (3)
8th November Shri Ganesha Chaturthi Fast Margashirsha Krishna Paksha Chaturthi (4)
9th November Bhadra from 16:42 till 27:46 Margashirsha Krishna Paksha Shashti (6)
10th November Kaal Bharav Asthami, Bhairav Jayanti, Beginning Gandmool 12:25 Margashirsha Krishna Paksha Saptami (7)
12th November Bhadra from 24:34, Gandmool till 11:32 Margashirsha Krishna Paksha Navami (9)
13th November Bhadra till 12:25 Margashirsha Krishna Paksha (10)
14th November Utapan Ekadashi Fast Margashirsha Krishna Paksha Ekadashi (11)
15th November Pradosh Fast Margashirsha Krishna Paksha Dwadashi (12)
16th November Bhadra from 14:09 to 26:50, Margashirsha Sankranti, Maas Shivaratri Fast, Shri Balaji Jayanti Margashirsha Krishna Paksha Trayodashi (13)
17th November Fair Purmandal Jammu, Devika Bath Margashirsha Krishna Paksha Chaturdashi (14)
18th November Margashirsha (Saturn) Amavasya, Gandmool from 23:56 Margashirsha Amavasya (30)

Margashirsha Shukla Paksha (Surya Dakshinayan/ Uttarayan)- November 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
19th November Beginning of Margashirsha Shukla Paksha, Gandmool from 21:57 Margashirsha Shukla Paksha Pratipada (1)
21st November Gandmool till 27:51 Margashirsha Shukla Paksha Tritiya (3)
22nd November Bhadra from 13:34 till 26:55 Margashirsha Shukla Paksha Chaturthi (4)
23rd November Naag Panchami, Shri Panchami, Shri Ram-Vivaha Utsav Margashirsha Shukla Paksha Panchami (5)
24th November Skanda (Guha) Shashti, Champa Shashti Margashirsha Shukla Paksha Shashti (6)
25th November Panchak beginning from 26:01, Friend-Vishnu Saptami Margashirsha Shukla Paksha Shashti (6)
26th November Bhadra from 09:51 till 2:27 Margashirsha Shukla Paksha Saptami (7)
27th November Shri Durga Ashtami Margashirsha Shukla Paksha Ashtami (8)
28th November Nanda Navami Margashirsha Shukla Paksha Navami (9)
29th November Bhadra from 22:09, Gandmool from 17:12 Margashirsha Shukla Paksha Dashmi (10)
30th November Bhadra from 09:26, End of Panchak at 16:13, Mokshda Ekadashi Fast, Moni Ekadashi (Jain), Geeta Jayanti, Akand Dwadashi Margashirsha Shukla Paksha Ekadashi (11)

Comment(s): 0:

Leave a comment


(Will not be shown)
(Optional)