Fasts and Festivals Dates in August 2017 | Fast and Festivals in 2017

Shravan Shukla Paksha (Surya Dakshinayan) - August 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
2nd August Bhadra from 27:26, Gandmool from 15:16 Shravan Shukla Paksha Dashmi (10)
3rd August Bhadra till 16:37, Pavitra Ekadashi Fast Shravan Shukla Paksha Ekadashi (11)
4th August Gandmool from 21:02 Shravan Shukla Paksha Dwadashi (12)
5th August Shani Pradosh Fast Shravan Shukla Paksha Trayodashi (13)
6th August Bhadra beginning from 22:29 Shravan Shukla Paksha Chaturthi (14)
7th August Bhadra till 11:05, Shravan Purnima, Raksha Bandhan, Khandgraas Lunar Eclipse, Haygriv Jayanti, End of Kokila Fast, Rishi Tarpan, Ridvedi Upakarma, Shri Satyanarayan Fast Shravan Purnima (15)

Bhadrapada Krishna Paksha (Surya Dakshinayan) - August 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
8th August Beginning of Krishna Paksha, Start of Panchak from 16:16 Bhadrapada Krishna Paksha Pratipada (1)
10th August Bhadra from 12:38 till 24:33, Kajli Tritiya Bhadrapada Krishna Paksha Tritiya (3)
11th August Shri Ganesha Bahula Chaturthi Bhadrapada Krishna Paksha Chaturthi (4)
12th August End of Panchak at 29:50, Gandmool from 06:14 Bhadrapada Krishna Paksha Panchami (5)
13th August Bhadra from 21:32, Chandan Shashti Fast, Hal Shashti, Gandmool ending at 29:04 Bhadrapada Krishna Paksha Shashti (6)
14th August Bhadra from 08:39, Sheetala Saptami, Shri Krishna Janmashtami Fast (Samart) Bhadrapada Krishna Paksha Saptami (7)
15th August Shri Krishna Janmashtami Fast (Vaishnav) Bhadrapada Krishna Paksha Ashtami (8)
16th August Bhadra till 26:01, Bhadrapad Sanskranti, Gokula Ashtami, Nando Utsav, Durga Ashtami Bhadrapada Krishna Paksha Navami (9)
17th August Bhadra ending at 12:43 Bhadrapada Krishna Paksha Dashmi (10)
18th August Ajaa Ekadashi Fast, Vatsa Dwadashi Puja Bhadrapada Krishna Paksha Ekadashi (11)
19th August Bhadra till 28:38, Shani Pradosh Fast, Declime in Trayodashi Date Bhadrapada Krishna Paksha Dwadashi (12)
20th August Bhadra till 15:24, Maas Shivratri Fast, Aghora-Dhakini Chaturdashi Bhadrapada Krishna Paksha Chaturdashi (14)
21st August Bhadrapad Somvati Amavasya, Kushagrehani Pithori, LohaGral Yatra – Bath, Rani Sati Fair – Jhunjhunu Rasjasthan Bhadrapada Krishna Paksha Amavasya (30)

Bhadrapada Shukla Paksha (Surya Dakshinayan)- September 2017

Date Fast and Festivals Hindu Tithi
22nd August Beginning of Shukla Paksha Bhadrapada Shukla Paksha Pratipada (1)
23rd August Haritalika Tritiya, Gauri Tritiya, Shri Varah Jayanti Bhadrapada Shukla Paksha Tritiya (3)
25th August Bhadra from 08:30 till 20:32, Sidhi Vinayak Fast, Kalank Chaturthi – viewing Moon is prohibited, Pathar Chauth, Vishmakarma Pujan Bhadrapada Shukla Paksha Chaturthi (4)
26th August Rishi Panchami, Savatsari Mahaparv – Jain Bhadrapada Shukla Paksha Panchami (5)
27th August Sun Shashti Fast Bhadrapada Shukla Paksha Shashti (6)
28th August Bhadra from 24:37, Muktabharan Santan Saptami Fast Bhadrapada Shukla Paksha Saptami (7)
29th August Bhadra till 13:45, Gandmool from 22:57, Shri Radha Ashtami, Beginning of Shri Maha Laxshmi, Dhadichi Jayanti Bhadrapada Shukla Paksha Ashtami (8)
30th August Shri Chandra Navami – Udassin Sampradaye, Shri Bhagvat Week Path Beginning Bhadrapada Shukla Paksha Navami (9)
31st August Gandmool till 28:47 Bhadrapada Shukla Paksha Dashmi (10)

Comment(s): 0:

Leave a comment


(Will not be shown)
(Optional)